W areszcie poczuli odrazę do życia // Gazeta Gdańska. – 1935, nr 127, s. 2

W areszcie poczuli odrazę do życia // Gazeta Gdańska. - 1935, nr 127, s. 2