886

Wacław Szczeblewski. Artysta z Pomorza
885
887