887

Wacław Szczeblewski. Artysta z Pomorza
886
888