HASŁO DNIA WAKUJE POSADA INŻYNIERA Pierwszeństwo mają inżynierowie budowy okrętów wzgl. inżynierowie – mechanicy z praktyką w dziedzinie okrętowej MORSKIE WIADOMOŚCI TECHNICZNE. – 1938

WAKUJE POSADA INŻYNIERA