Batory w drodze do Nowego Jorku // Gazeta Gdańska. – 1937, nr 27, s. 2

Batory w drodze do Nowego Jorku