Walery Wątróbka ma głos / WIECH // Dzień Dobry. – 1934, nr 180, s. 2

Tragiczna śmierć w czasie imprez wodnych // Dzień Dobry. - 1934, nr 180, s. 2