Moralność Wielkiej Gdyni w oświetleniu wybitnego kryminologa // Dzień Dobry. – 1934, nr 180, s. 2