Walne zebranie Związku Rezerwistów w Gdyni // Latarnia Morska. – 1934, nr 45, s. 3

Walne Zebranie Związku Rezerwistów w Gdyni