Ważne i słuszne żądania [dotyczące rozwoju infrastruktury turystycznej] // Latarnia Morska. – 1934, nr 8, s. 8

Ważne i słuszne żądania