Rozporządzenia i przepisy // Wiadomości Portu Gdyńskiego. – 1931, z. 9, s. 2-17. – Tab.

Statystyka ruchu w porcie za wrzesień [1931] / Wiadomości Portu gdyńskiego. - 1931, z. 9