Wiadomości Portu Gdyńskiego.. – 1932, z. 3

Wiadomości Portu Gdyńskiego.

Wiadomości Portu Gdyńskiego.