Wiadomości Portu Gdyńskiego. – 1933, z. 12

Wiadomości Portu Gdyńskiego