Wiadomości Portu Gdyńskiego. – 1933, z. 5

Wiadomości Portu Gdyńskiego

Wiadomości Portu Gdyńskiego