Wiadomości Portu Gdyńskiego. – 1935, z. 1

Wiadomości Portu Gdyńskiego. - 1935, z. 1

Wiadomości Portu Gdyńskiego. - 1935, z. 1