Wiadomości Portu Gdyńskiego. – 1935, z. 10

Wiadomości Portu Gdyńskiego. - 1935, z. 10

Wiadomości Portu Gdyńskiego. - 1935, z. 10