Wiadomości Portu Gdyńskiego. – 1936, nr 3

Wiadomości Portu Gdyńskiego. - 1936, z. 3

Wiadomości Portu Gdyńskiego. - 1936, z. 3