Wiadomości Stowarzyszenia Techników Okrętowych Polskich: czasopismo poświęcone sprawom okrętownictwa, żeglugi i techniki portowej 1938, nr 2-3 (6-7) marzec – czerwiec

Wiadomości Stowarzyszenia Techników Okrętowych Polskich: czasopismo poświęcone sprawom okrętownictwa, żeglugi i techniki portowej. - Gdynia, 1936, nr 2-3 marzec - czerwiec

Wiadomości Stowarzyszenia Techników Okrętowych Polskich: czasopismo poświęcone sprawom okrętownictwa, żeglugi i techniki portowej. - Gdynia, 1936, nr 2-3 marzec - czerwiec