Wiceminister skarbu w Gdyni // Wiadomości Portu Gdyńskiego. – 1933-9-41

Wiceminister skarbu w Gdyni