Więcej kontenerów, więcej połączeń / Piotr Frankowski // Namiary na morze i handel. – 2007, nr 2, s. 23. – Il.

Więcej kontenerów, więcej połączeń