Wieczór filmowy w Polskiej YMCA // Gazeta Gdańska. – 1939, nr 9, s. 7

Wieczór filmowy w Polskiej YMCA // Gazeta Gdańska. - 1939, nr 9, s. 7