Wielki dwudniowy festiwal mody 4 i 5 sierpnia w “Morskim Oku” // Gazeta Gdańska. – 1936, nr 174, s. 9

Wielki dwudniowy festiwal mody 4 i 5 sierpnia w "Morskim Oku" // Gazeta Gdańska. - 1936, nr 174, s. 9