Wielki tygodniowy festival mody 4 i 5 sierpnia w “Morskim Oku” w Gdyni // Gazeta Gdańska. – 1936, nr 175, s. 5

Wielki tygodniowy festival mody 4 i 5 sierpnia w "Morskim Oku" w Gdyni // Gazeta Gdańska. - 1936, nr 175, s. 5