Wizyta dziennikarza wiedeńskiego w Gdyni // Wiadmości Portu Gdyńskiego. – 1933, nr 8, s. 34

Wizyta dziennikarza wiedeńskiego w Gdyni