Wobec majestatu śmierci // Dzień Dobry. – 1936, nr 200, s. 2