Wraz “Żubra” wydobyty z dnia morskiego. Jeszcze jednak a ofiara awarji // Gazeta Gdańska. – 1935, nr 59, s. 5

Wraz "Żubra" wydobyty z dnia morskiego. Jeszcze jednak a ofiara awarji