[Wręczenie działka przeciwpancernego wojsku] // Gazeta Kartuska. – 1939, nr 53, s. 3