Wspaniały dorobek Orłowa Morskiego. Największy armator w Polsce buduje dalszych 30 jednostek // Gazeta Gdańska. – 1939, nr 3, s. 7

Wspaniały dorobek Orłowa Morskiego. Największy armator w Polsce buduje dalszych 30 jednostek // Gazeta Gdańska. - 1939, nr 3, s. 7