“Wspólnota Interesów” nabyła Stocznię Gdyńską // Dziennik Ilustrowany. – 1937, nr 58, s. 3