Wybrane aspekty przestępczości w Gdyni w okresie międzywojennym / Marcin Madej / Rocznik Gdyński. – 2007, nr 19, s. 117-139

Wybrane aspekty przestępczości w Gdyni w okresie międzywojennym