Wycieczka Kursu Instruktorów Ligi Morskiej i Kolonialnej // Wiadomości Portu Gdyńskiego. – 1933, nr 7, s. 39

Wycieczka Kursu Instruktorów Ligi Morskiej i Kolonialnej