Wycieczka Czechosłowackiego Związku Kolejarzy // Wiadomości Portu Gdyńskiego. – 1933, nr 7, s.39

Wycieczka Kursu Instruktorów Ligi Morskiej i Kolonialnej