Wycieczka na targi samochodowe do Berlina // Gazeta Gdańska. – 1937, nr 31, s. 5

Wycieczka na targi samochodowe do Berlina