Wycieczki Orbisu // Gazeta Gdańska. – 1936, nr 104, s. 8

Wycieczki Orbisu // Gazeta Gdańska. - 1936, nr 104, s. 8