Wyjazd ministrów na uroczystości gdyńskie // Dzień Dobry. – 1933, nr 34, s. 1