Wytyczne programowe polskiej polityki morskiej // Codzienna Gazeta Handlowa. – 1933, nr 134, s. 2

Wytyczne programowe polskiej polityki morskiej