Z przeszłości wsi Gdynia do nadania jej praw miejskich / Władysław Szulist // Rocznik Gdyński. – 2003, nr 15, s. 35]-59

Z przeszłości wsi Gdynia do nadania jej praw miejskich