Z Rady Grodzkiej BBWR // Wiadomości Portu Gdyńskiego. – 1935, nr 1, s. 13

Z Rady Grodzkiej BBWR // Wiadomości Portu Gdyńskiego. - 1935, nr 1, s. 13