Z Tow. Polsko-czeskosłowackiego. Przed wystawą czasopism słowiańskich – Odczyt o Jugosławii // Gazeta Gdańska. – 1934

Z Tow. Polsko-Czechosłowackiego