Z wioski – miasto Gdynia I czy 23.500 mieszkańców // ABC. – 1926, nr 360, s.4