dzs294

Z wojennych wspomnień teletechnika
dzs293
dzs295