dzs295

Z wojennych wspomnień teletechnika
dzs294
dzs296