dzs296

Z wojennych wspomnień teletechnika
dzs295
dzs297