Zagadnienia polityki gruntowej / Brunon Kowalski // [Materiał wyborczy Narodowego Bloku Gospodarczego]