Zainteresowanie Gdynią i Gdańskiem / Polska na Morzu. – 1936, nr 4, s. 15

Zainteresowanie Gdynią i Gdańskiem