Zakłady badania masła eksportowego grudziądzkiej Izby Przem.-Handl. W GDYNI przy Chłodni Portowej

Zakłady badania masła eksportowego grudziądzkiej Izby Przem.-Handl.Zakłady badania masła eksportowego grudziądzkiej Izby Przem.-Handl.