Rozbudowa portu w październiku 1930 r. // Pomorze i Gdynia: czasopismo gospodarcze: organ Izby Przemysłowo-Handlowej w Grudziądzu. – 1930, nr 22, s. 282

Rozbudowa portu w październiku 1930 r.