Zamorskie obroty towarowe portu gdyńskiego w 1932 r. / Roman Szynkiewicz // Codzienna Gazeta Handlowe. – 1933, nr 21, s. 7. – Il.

Zamorskie obroty towarowe portu gdyńskiego w 1932 r.