Zarys historii gdyńskich straży pożarnych / Stefan Czerwicki // Rocznik Gdyński. – 1978/1979, s. [63]-68. – Il.

Zarys historii gdyńskich straży pożarnych