Budowa Bulwaru Nadmorskiego / Izabella Gogolewska // Rocznik Gdyński. – 1978/1979, s. [69]-76. – Il.

Budowa Bulwaru Nadmorskiego