Zarząd Miasta Gdyni informuje … // Gazeta Gdyńska. – 1990, nr 2, s. 2

Zarząd Miasta gdyni informuje ... // Gazeta Gdyńska. - 1990, nr 2, s. 2

Zarząd Miasta gdyni informuje ... // Gazeta Gdyńska. - 1990, nr 2, s. 2Zarząd Miasta gdyni informuje ... // Gazeta Gdyńska. - 1990, nr 2, s. 2